آراد برندینگ
خانه / گلیم / درباره صادرات گلیم های ایران

درباره صادرات گلیم های ایران

ما می خواهیم درباره صادرات گلیم های ایران مطالبی را بیان کنیم شاید برای شما خیلی جالب باشد.
اختلاف شرایط اقلیمی در مناطق مختلف ایران (کوهستان، دشت و دمن، کویر) عامل تأثیرات و تغییرات در شرایط زندگی است. این تغییرات به نوبه خود تأثیر فراوان در همه مسائل، آداب و رسوم، سنن و هنرهای دستی که بافت گلیم نیز یکی از آنهاست دارد.

بهتر بگوییم یکی از عوامل تنوع و گوناگونی بافت های ایران این است که مختلف تهیه می شود. رختخواب پیچ (چادرشب)، خورجین و سجاده نمونه هایی از آن هاست. گلیم را می توان از دو جهت بررسی کرد: یکی از نظر بافت و دیگری از نظر نقش. بافت گلیم در ایران چندان گلیم را به طریق سوماک می بافند.

در بعضی نقاط، رنگ خاصی بیشتر استفاده می شد، یکی از علل اساسی آن امکان رشد گیاه رنگی مخصوص در آن سرزمین بوده است که برای تهیه آن رنگ مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون امکان تهیه رنگ ها در بازار بیشتر شده است و تقریباً می توان گفت که رنگ ها در همه جا متنوع است.

مطلب پیشنهادی

لیست قیمت گلیم فرش ماشینی فانتزی

فاکتورهایی مانند نازک بودن نخ، نوع بافت و تعداد رنگ های  به کار رفته در تعیین لیست قیمت گلیم فرش ماشینی فانتزی تاثیر مستقیم می گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ